ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÇAQ MOLEKULLU C3 KARBOHİDROGEN QAZLARININ KATALİTİK ÇEVRİLMƏSİ
A.Ə.Əliyeva, S.Ə.Məmmədxanova, N.N.Bağırova, M.N.Əsgərova

 

Alçaq molekullu C3 karbohidrogen qazlarının katalitik çevrilməsi nikellə və qalliumla modifikasiya olunmuş seolit tərkibli katalizatorlar üzərində aparılmışdır. Prosesdə çevrilmə reaksiyalarını məhz alifatik və ya aromatik  karbohidrogenlərin alınması istiqamətinə yönəltmək üçün hansı katalizatorun daha məqsədəuyğun olduğu müəyyənləşdirilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı