ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YbPbTe2–Pb SİSTEMİ
Ö.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, E.Ə.Baxşəliyeva

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks üsulları ilə YbPbTe2–Pb sistemi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu sistem qeyri-kvazibinar kəsiкdir

Açar sözlər : kvazibinar, qeyri-kvazibinar kəsiкlər, solidus, konqruent birləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı