ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETANIN PİROLİZİ PROSESİNİN QƏRARLAŞMIŞ ŞƏRAİTİNİN VARLIĞI ŞƏRTİ
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.Z.Tahirov, A.M.Hüseynova

Kinetik və resirkulyasiya tənliklərinin birgə həlli ilə etanın əks rabitəli pirolizi prosesinin qərarlaşmış vəziyyətinin mövcudluğu şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Xammalın tərkibi,  reaktorun ölçüləri və prosesin aparilma rejiminə görə reaktora xammalın doldurulması həddi tapılmışdır

Açar sözlər : qərarlaşmış vəziyyət, piroliz, etan, resirkulyasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı