ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SULFATLAŞDIRILMIŞ OLEİN TURŞUSU N-ALKİLAMİDLƏRİNİN DUZLARI VƏ KOMPLEKSLƏRİ MƏHLULLARINDAN İŞIĞIN DİNAMİK SƏPİLMƏSİ
N.Ş.Rzayeva, V.M.Abbasov, A.H.Talıbov, S.A.Süleymanova, E.H.İsmayılov

 

İşığın dinamik səpilməsi metodu ilə tərkibində sulfatlaşdırılmış olein turşusu (duzları, kompleksləri) amidləri olan su-spirt  maye mühitində zərrəçiklərin dinamikası, bu dispersiyaların 10 gün müddətində dayanıqlığı tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tədqiq olunan inhibitorlar su/izopropil spirtində misel­lalar şəklində mövcuddur  və bu misellalar sulfatlaşdırılmış olein turşusu amidinin orta hesabla 800–1000 mo­lekulundan ibarət klasterlər şəklindədir.

 

Açar sözlər : sulfatlaşmış olein turşusu amidləri, korroziya inhibitorları, işığın dinamik səpilməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı