ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİMER QARIŞIQLARINDA POLİMER–DOLDURUCU GÖRÜŞMƏ SƏRHƏDİNDƏ ƏLAQƏLƏNMƏ
D.S.Məmməd Həsən-zadə

 

SKEP-50, SKEPT-60 elastomerlərinin P-234 markalı texniki karbonla qarışıqları istehsal şəraitində hazırlanmışdır və onların tərkibində həll olmayan fazanın miqdarı təyin edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, qarışıqlarda texniki karbonun miqdarı artiqca həlledici ilə yuyulan kauçukun miqdarı azalır. Bu praktiki cəhətdən doğrudur, çünki doldurucunun miqdarı artiqca doldurucu–kauçuk görüşmə sərhədində əlaqələnmə intensivliyi artır. SKEP-50 kauçukuna nisbətən SKEPT-60 kauçukunda əlaqələnmə intensivliyi daha yüksəkdir.

 

Açar sözlər : elastomerlər, qarışıqlar, doldurucu, texniki karbon, özlülük, əlaqələnmə, funksional polimerlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı