ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl9BiTe6–Tl5Te2Hal (Hal – Cl,Br,J) SISTEMLƏRINDƏ FAZA TARAZLIQLARI
D.M.Babanlı, S.V.Əsgərova, İ.M.Babanlı

 

DTA, RFA, həmçinin mikrobərkliyin və tallium elektroduna nəzərən qatılıq elementlərinin elektrik hərəkət qüvvəsinin ölçülməsi üsulları ilə Tl9BiTe6–Tl5Te2Cl(Br, J) sistemləri tədqiq edilmişdir. Onların Tx diaqramları, mikrobərkliyin, kristal qəfəs parametrlərinin və EHQ-nin tərkibdən asılılıq qrafikləri qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, hər üç sistem geniş təbəqələşmə sahələrinin olmasına baxmayaraq, Tl5Te3 (tetraqonal sinqoniya,  F.qr. I4/mcm) quruluşlu arasıkəsilməz bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı