ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRTKÜ KOMPOZISIYALARDA ULTRAXIRDA SÜRTÜNMƏ MODIFIKATORLARI
M.R.Bayramov, A.N.Klişin, M.B.Muradov, M.A.Ağayeva, G.M.Mehdiyeva

 

Məqalədə yağların keyfiyyətini yaxşılaşdıran nanoölçülü metallar, onların sulfidləri, PTFE, PE və s. kimi yağlayıcı kompozisiyaların yaradılmasının işlənib hazırlanması sahəsində olan məlumatların təhlili verilmişdir. Analizin nəticələrindən məlum olur ki, onların tətbiqi texnikanın işləmə müddətini artırır və ekoloji cəhətdən əlverişlidir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı