ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SU HÖVZƏLƏRININ NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARI ILƏ ÇIRKLƏNMƏSI
Ş.B.Qurbanpur, S.R.Hacıyeva, Ə.F. Əminbəyov, T.İ.Əliyeva

 

İşdə su hövzələrinin çirklənməsində neft və neft məhsullarının analizi və onların təmizlənməsinin  müxtəlif metodalarla aparılması göstərilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı