ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PTP1B İNHİBİTORLARI KİMİ SANGGENON TÖRƏMƏLƏRİNİN BİLDİRİCİ ƏLAQƏLƏRİ; MOLEKULYAR DİNAMİKA VƏ AZAD ENERJİ HESABLAMALARINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏ
S.Özhan Kocakaya

Bu yaxınlarda, protein tirozin fosfataz 1B (PTP1B) inhibitorları xərçəng əleyhinə və antidiyabetik dərmanlar üçün mümkün hədəf kimi sərhədə çevrildi. Müasir müşahidə, təbiətdən uzaqda olan çoxsaylı Sanggenon törəmələri ilə PTP1B-nin bağlayıcı veb-saytında dəqiq qalıqların əhəmiyyətini araşdırmaq üçün kompüter dəstəyi ilə hazırlanmış versiyanı təmsil edir. Komplekslərin dinamikasını qiymətləndirmək üçün molekulyar dinamika (MD) simulyasiyaları aparıldı və mütləq bağlanma enerjiləri eksklüziv əlavələrlə hesablandı, Molekulyar Mexanika-Puason-Boltzman döşəmə bölgəsindən (MM-PB/SA) istifadə etməklə və Ümumiləşdirilmiş Doğum səthi yaxınlığı (MM-GB/SA) strategiyaları ilə həyata keçirildi Təsirlər göstərir ki, komplekslərin gözlənilən sərbəst enerjiləri mövcud eksperimental statistika ilə normal olaraq sabitdir. MM/GBSA sərbəst enerji parçalanma təhlili göstərir ki, PTP1B-də ikinci aktiv sahədə Asp29, Arg24, Met258 və , Arg254 qalıqları inhibitorların həddindən artıq seçiciliyi üçün çox vacibdir

doi.org/32737/0005-2531-2023-4-71-83

Açar sözlər : PTP1B İnhibitorları, Sanggenon, Molekulyar dinamikanın simulyasiyası, Molekulyar docking Binding enerji analizi, MM-PBSA analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı