ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKILAMINOMETILNAFTALINLƏRIN SINTEZI VƏ TƏTBIQ PERSPEKTIVLƏRI
Ş.Z.Göyüşov

 

Sumqayıt qaz emalı zavodunun TH-300 qurğusunun piroliz qazının qətranlı qalıqlarından ayrılmış naftalinin xlormetilləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Mono- və dialkilaminonaftalinlərin alınma üsulu işlənib hazırlanmışdır. Alınmış nümunələl, plastların neft hasilatında və yanğınsöndürmədə böyük əməli maraq doğuran  köpürdücülər  kimi sınaqdan keçirilmişlər

Açar sözlər : alkilaminometilnaftalinlər, piroliz, xlormetilləşmə, naftalin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı