ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKIBINDƏN ASILI OLARAQ Ga4S5, g-GaSe VƏ KIMYƏVI QAZLAŞYICI REAKSIYALARIN SEÇICILIK XÜSUSIYYƏTI (RSX)
B.A.Heydərov, T.M.Ilyaslı

 

Eimyəvi qazlaşdırıcı reaksiyaların vasitəsmi ilə Ga4S5,  g-GaSe-nin daşınmasında Ga2S3, Ga2Se3  birləşmələri alınır. Eyni vaxtda isə yodla GaS, aGaSe  birləşmələri daşınır.   Ga2S3, Ga2Se3  birləşmələri o vaxt daşınır ki, reaksiya mühitində qalliumun yodid birləşmələri olmur

Açar sözlər : kimyəvi qazlaşyıcı reaksiya, qallium yod
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı