ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLIIZOBUTILENIN KATALITIK DESTRUKSIYASI VƏ MODIFIKASIYASININ KINETIK MODELI
X.Ş. Hacıəhmədzadə

 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində yeni fiziki-kimyəvi  xassəli polimerlərin sintezinin proqnozlaşdırılmasını, hesablama yolu ilə poliizobutilenin destruksiya və modifikasiya proseslərinə təsir edən bütün amillərin əlaqələndirilməsini, prosesin istənilən rejimini hesablama yolu ilə əldə edilməsini təmin edən kinetik model işlənib hazırlanmış, təcrübə və hesablama ilə alınan göstəricilərin adekvatlığı təsdiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı