ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
АBŞERON YARIMADASI MÜHITINDƏ BALAXANI YATAQLARLARININ NEFTININ FOTOKIMYƏVI ÇEVRILMƏSI
D.R.Аbbasoвa, R.А.Cəfərova, М.К.Кərimov

 

Аbşeron yarımadasının Бalaxanı torpaqlarından ekstraksiya olunmuş neftin və onun yağ fraksiyasının fotolüminesensiya, foto- və termokimyalüminessensiyası öyrənilmişdir. Lüminessensiya və fotoşüalanma зamanı ekstraktın komponentləri arasında enerji paylanması mexanizminə baxılmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı