ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KİMYA TEXNOLOGİYASININ BİR SIRA TİPİK PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ ÜÇÜN PROQRAM TƏMİNATI
M.R.Manafov

 

Kimya və neft kimyası sənayesinin proses və aparatlarının hesablanması və optimallaşdırılması üçün işlənilmiş proqramlar paketi təsvir edilir. Mövcud proqram məhsul­larının analizi aparılmış, onların üstünlük və çatışmazlıqları proqramlar paketinin hazırlan­ması zamanı nəzərə alınmışdır. Bir çox riyazi məsələlərin həlli üçün (inteqralın hesablan­ması, müxtəlif tipli tənliklərin ədədi üsullarla həlli  və s.) hazırlanmış ədədi üsullarla yanaşı, kinetikanın düz məsələsi və bir neçə qurğunun hesablanması və Accses bazasından uyğun tipli aparatın seçilməsi işləri təmin olunmuşdur. İşlənmiş proqramlar paketi məktəblilər, tələbələr, mühəndis və elmi işçilərin qarşılaşdıqları tipik problemlərin həlli üçün effektiv bir vasitə olub, sadə interfeysinin və sürətinin yüksək olması digərlərindən üstündür.

 

Açar sözlər : proqramlar paketi, ədədi üsulla, kinetikanın düz məsələsi, tənliklər, C #
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı