ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TULLANTI SULARINI TƏMİZLƏMƏK ÜÇÜN ƏKS AXINLI SƏPƏLƏYİCİ EKSTRAKTORUN HÜNDÜRLÜYÜNÜN TƏYİNİ
Ə.A.Həsənov, Ü.R.Quluzadə, L.B.Fərzəliyeva

 Differensial tənliklər əsasında əks axınlı ekstraksiya aparatının hündürlüyünü təyin etməyə imkan verən riyazi model verilmişdir

 

Açar sözlər : əmsal, sərf, tullantı suyu, ekstraksiya, ekstragent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı