ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
P-25 (TiO2) NANOKATALIZATORUNUN IŞTIRAKI ILƏ ADIPIN TURŞUSUNUN ALKIL EFIRLƏRININ SINTEZI
N.F.Sədiyeva

 

Məqalədə P-25(TiO2) nanokatalizatorunun iştirakı ilə adipin turşusunun alkil efirlərinin bir sıra üstünlüklərə malik sintez üsulu işlənib hazırlanmış və onların PVX üçün daha münasib və perspektivli plastifikator hesab olunması təklif olunmuşdur

Açar sözlər : nanokatalizator, adipin turşusu, alkil efirləri, plastifikator
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı