ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(o-BROMFENOKSI)-3-NONILTIO-2-PROPANOLUN BƏZI TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZI VƏ XASSƏLƏRININ TƏDQIQI
P.Ş.Balazadə, Ə.Ə.Mahmudova ,V.S.Həsənov

1-xlor-3-noniltio-2-propanolla o-bromfenolun qarşılıqlı təsirindən 1-(o-bromfenoksi)-3-nonil-tio-2-propanol sintez olunmuşdur. Sonuncunun aromatik izosianatlar və izotiosianatlarla kondensləşməsindən müvafiq  karbamatlar və  tiokarbamatlar alınmışdır ki onların da fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmiş və mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı