ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ВаSiO3–ErF3 ƏRINTILƏRININ RENTĞENOQRAFIK TƏDQIQI
İ.B.Bəxtiyarlı, K.O.Tağıyev

 

Rentgenoqrafik analiz metodu ilə ВаSiO3–ErF3 sistemini öyrənilmişdir. Otaq temperaturunda  ВаSiO3  əsasında 20 mol% qədər həllolma olduğu və komponentlərin 1:1 nisbətində yeni fazanın əmələ gəldiyi müşahidə edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı