ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
APATİT KONSENTRATI VƏ DOLOMİT ƏSASINDA MAQNEZİUM TƏRKİBLİ SUPERFOSFATIN ALINMASI PPROSESİNİN SƏNAYEDƏ SINAĞI
Z.R.Qurbanova, G.M.Mustafayeva, M.S.Alosmanov, S.M.İbrahimova

 

Apatit konsentratı və dolomit əsasında maqnezium tərkibli superfosfatın alınmasının işlənmiş texnologiyasının sənayedə sınağı aparilmişdir,  bu da sənaye şəraitində ilkin materialların sərfini və prosesin optimal texnoloji parametrlərini müəyyən  etməyə imkan vermişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı