ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AZƏRBAYCANDA KİMYA SƏNAYESİNİN İNKİŞAFI HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR
Dilqəm Tağıyev
Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı