ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YEYİNTİ SƏNAYESİ ÜÇÜN NANOSELLÜLOZADAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ BİOLOJİ PARÇALANA BILƏN ÖRTÜKLƏRİN HAZIRLANMASI – İCMAL
V.Aşa, P.Sivaranjana

Məqalə həmmüəlliflər arasında baş vermiş fikir ayrılığına əsasən geri çağırılıb.

Nanotexnologiyanın inkişafı və müştərilərin qida təhlükəsizliyi və gigiyena tələblərinin dəyişməsi səbəbindən qida qablaşdırma sənayesi əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edir. Bugünkü dünya bazarında aktiv qablaşdırma ənənəvi qablaşdırma ilə müqayisədə qida məhsullarının saxlama müddətini yaxşılaşdırmaq üçün maddələri udmaq və ya buraxmaq qabiliyyətinə görə bir sıra üstünlüklər təklif edir. Ənənəvi qida qablaşdırma materiallarını təkrar emal etmək çətindir və bərpa olunmayan qalıq yanacaqlardan hazırlanır. Nanoselülozdan istifadə edərək bioloji parçalana bilən örtüklərin hazırlanması sintetik plastik qablaşdırma materiallarını yaxşı əvəz edə bilər və bu problem üçün yaxşı həll yolu ola bilər. Bundan başqa, o, dartılma və fiziki xassələri ilə bağlı bir çox üstünlüklərə malikdir, həmçinin sağlamlıq təhlükələrini azaldır. Bioloji parçalana bilən örtüklərə/bioloji parçalana bilən kompozit örtüklərə sellüloza nanohissəciklərinin əlavə edilməsi ilə dartılma və fiziki xüsusiyyətlər yaxşılaşdırılır və su buxarının keçiriciliyi azalır. Nanoselülozdan istifadə edərək bioloji parçalana bilən materialların istehsalı bu araşdırmada kənd təsərrüfatı tullantılarından çıxarışlar, düyü qabığı, müxtəlif bitki ekstraktları və qida qablaşdırmasında biopolimer kompozit material daxil olmaqla dörd fərqli üsulla əhatə olunmuşdur. Qida qablaşdırmasında Nanoselüloz əsaslı Biodegradable örtüklərdən istifadənin səbəbi də bu məqalədə nəzərdən keçirilir. Məqalədə nanoselüloz, bioloji parçalana bilən örtüklərlə bağlı problemlərin aradan qaldırılmasında gələcək tədqiqatlar üçün əsas məqamlar da proqnozlaşdırılır

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-30-54

Açar sözlər : nanoselüloz, bioloji parçalana bilən örtüklər, qida qablaşdırması, ekstraksiya üsulları, sınaq üsulları, sıxlıq və fiziki xüsusiyyətlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı