ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ŞƏRABLARIN KEYFIYYƏTINI TƏYIN ETMƏK ÜÇÜN BUXAR FAZANIN ÜÇDETEKTORLU ANALIZI SISTEMININ TƏTBIQI
T.G.Andronikaşvili, Ş.İ.Şatirişvili, İ.Ş.Şatirişvili, Ş.K.Gigilaşvili

Buxar fazanın üçdetektorlu analizi sisteminin tətbiqi ilə histoqram şəklində çəkilmiş xromatoqramların köməyi ilə şərabların keyfiyyəti təyin edilmişdir. alınmış dəlillər əsasında şərabların yerli və fərdi xüsusiyyətlərini fərqləndirən parametrlər haqqında mülahizə yürüdülmüşdür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı