ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2021)
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- PALLADİUMUN EKSTRAKSİYASIS.R.Mamedova, Z.A.Cabbarova