ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2020)
№2 2020
MÜNDƏRİCAT
- SAXLAMA MÜDDƏTİ BİTMİŞ ZƏHƏRLİ KİMYƏVİ MADDƏLƏRİN ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ YENİDƏN İSTİFADƏ USULLARININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASIE.Sh.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulubəyova, A.E.Məmmədov, F.M.Əliyev, S.A.Hüseynova, Z.S.Səfərəliyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı